ALIKI – REFLECTIONS

Album (Aliki Chrysochou, 2016)

Aliki – reflections

Album (Aliki Chrysochou, 2016)

Arrangements/Production of the Album

Recorded with City of Prague Philharmonic Orchestra